Saturday, August 28, 2010

OVERLINGS


“Men at some time are masters of their fates:
The fault, dear Brutus, is not in our stars,
But in ourselves, that we are underlings.”

NAGPASULSOL sa tagapayong namihasa sa tingalangit— that’s short for skygazing—kaya nitong Agosto 14, binuo sa durog na mais sa harap ng pintuan ng aming pamamahay ang sagisag ni Uranus… para daw rumagasa ang tala-talaksang biyaya at suwerte sa aming bahay at buhay hanggang Marso 2011.

Wala namang mawawala kung susundin ang habilin kaugnay sa pagtuntong ng naturang planeta—mula salitang Griyego na ang tahasang katuturan ay “lagalag” o “gala”—sa bungkos ng mga bituin na sumasagisag sa kambal na isda o Pisces. Wala pang 15 minuto, sinimulan nang simutin ng kawan-kawang langgam bawat durog na butil ng mais.

Agosto 20. Umaga. Tinawagan ang anak na ilapag sa dakong silangan ng kanilang bahay ang nakahawlang kuneho ni Musa… para naman sa mas tiwasay, tigib pagmamahal at magaang na pamumuhay ng pamilya. Sinunod na naman ang tagubilin ng tagapayo. Wishcraft.

Salpukan ng mga lagalag na Saturn at Pluto nitong Agosto 21… at kailangang kuskusin ang buong katawan, ipagpag ang mga malagim na singaw na bubunton sa paligid hanggang Agosto 23… kailangang ipagtabuyan ang masamang alimuom… idupikal ang kampana, magpatugtog ng mayuming musika, pumalakpak, manalangin, maglinis ng paligid.

Agosto 23. Naglipat ng mga binhi ng loto mula pinagpunlaan… ‘to ang taliwas sa kasabihan na magkahalintulad ang ibinabadya sa itaas at ang nagaganap sa lupa… hindi naman mauunawaan ng kahit na sinong gunggong ang hiling-dalangin, “sundin ang loob Mo sa lupa kapara ng sa langit.”

Loto… damsak na burak sa ilalim, taimtim na bulaklak sa itaas. Sumasagisag sa ulirat na umiigpaw, all-out blaze of neurons in the brain, enlightenment.

Sagisag din ng pagtatalik. Matagalang pagsisiping… at ang magkasiping? That’s cash seeping in and out, in and out, in and out… and a gore-splattered drama was nearing its climax over at the Quirino Grandstand in Manila.

As the mists of myth would have it, Saturn is the lord of death and destruction… peewee Pluto had its name tabbed on plutonium… my online skygazer had it spelled out: “Stinkeye Saturn squaring off against persnickety Pluto. Blech. Just follow ALL the rules. Even the ones you’re swearing you didn’t even know about. These two spitting at each other almost always has consequences for all the rest of us.”

So we make out the dire fate of an underling—I’d construe that word as “beneath or below the linga or penis” which suggests missionary position screwing.

Poor underling wasn’t spared wee mercies, si, si, merceditas… of overlings…

No comments: