Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2009

PRETENSE

WE pretend working; they pretend paying us.Kaya malinis na ‘yung sanlibo o sanlibo limandaan—saka pakain-- na inihatag sa mga kinaon para tumutok sa isa sa mga “pagawaan ng boto” sa Mindanao… pinugutan ang mga lalaki, ginahasa muna bago pinatay ang mga babae, may mga nanay sa kanila… karamihan ay choice moms, single mothers, bagong panganak ang dalawa, nilaslas ang mga suso, ginawak ang mga ari… 15 lahat, pati na katoto’t katunggaang Bong Reblando ng Bulletin. Sumuong sila sa ganoong lupalop dahil sa umiiral na kalagayan sa aming napiling hanapbuhay.Kasi nga: We pretend working; they pretend paying us.Nang atasan akong magtungo do’n para sumulat ng ulat, dalawa lang ang hiling ko sa mga katoto sa Philippine Marines—(1) nueve mil Beretta sidearm, (2) M-14 with four clips of ammo. Yeah, the penis mightier than the sword but a sidearm and an assault rifle can be handier. Mababayaran naman ako ng P2.50 bawat kataga—asahang hahataw ng mga 2,000 para kumatas ng P5,000 less 10% withholding t…