Skip to main content

Wish kulang

SINUBOK sa lansangan kung may mahahagilap na matindi ang emotional quotient, E.Q., the human capacity to walk a mile or more in another’s forbidding path… Kaya ba ng Pinoy ang ganitong pagsubok?

Kakaiba sa isang tampok na bahagi ng pantanghaling palabas, huhugot ng isang pangalan ng naninirahan sa sinadyang maralitang kabahayan… tatambakan ng pagkain, kagamitan at pakimkim na ilang libong piso ang mapalad na tagaroon.

Kakaiba sa alinmang ‘kikigayang palabas na bubungkal ng makabulwak-uhog o makabuhos-luhang saysay sa buhay ng kalahok sa paligsahan… para yata makapagladlad ng human drama in an inhuman television show… that segues to a loud celebration of human incompetence, the absurd, banal and trivial to elicit laughs… to numb and dumb audiences.

Pumapalakpak na ‘ko nang ilahad ni Elizabeth Oropesa ang pakay ng pagsubok… to seek out a rare bird among gulls, geese, and gargoyles out in the streets…

“Love your neighbor as you would love yourself” is the second of God’s two greatest commandments and Christ Himself explained what a “neighbor” is… and pointed to the so-called Good Samaritan.


Palihug… pakidala sa anak ng inang bilanggo ang regalo niyang manyika.

Gano’n lang. Bahala kang tuntunin kung saang lupalop naninirahan ang anak para dalhin ang regalo. Dare the daring to walk a mile in a path he hasn’t taken… so out of the box. Parang paghahanap ng karayom sa bunton ng dayami, paghahalungkat ng kamatis na napisa sa talaksan ng atis.

Many were cold but most were frozen… many were called but one chose to do—sans silly qualm or shilly-shallying-- two-bit honor to such a request. He who chose to becomes Chosen.

Gano’n sana ang mga paligsahan… talagang magduduldol ng liyab ng panggatong sa ulirat, magtatarak ng karayom sa gulugod.

‘Tindi ng hamon niyong pagsubok. Hindi na susukatin sa mga tanong ang antas ng E.Q., hindi uungkatin kung anu-ano ang mga pinag-aralan, kakayahan at kahusayan…

Maaari bang umamot ng katiting na panahon, lisanin ng ilang saglit ang nakagawian para matupad ang munting hiling ng isang nangangailangan? Lumagay ka kahit konti sa kalagayan ko…

Gano’n lang.

Gano’n lang?

An’dami ngang sablay. Umayaw. Nag-atubili. Mintis. Hindi kaya. O ayaw kayahin. Umiwas. Dinaan sa pagdadahilan ang pagwaksi sa kapirasong responsibilidad… no test of physical endurance, no gauge of intellectual savvy.

After all that’s said, said, said and done… nothing was done
, puro daldal lang. Kaya hindi basta gano’n lang ‘yon.

Nakahinga nang maluwag… sa napakahabang prusisyon ng mga umaayaw, nangingimi, tamilmil o tinatamad, may isang umako para matupad ang pakiusap…

Celebration and jubilation!

Many were called. The turnout was downright cold and callused. But we have a winner who heeded the call and did what was humanly called for.

Tapos na ang palabas, pero nakatuntong pa sa ulap ang ulirat para sa “Wish Ko Lang” ng QTV-11

Comments

Popular posts from this blog

Every single cell of my body's happy

I got this one from Carmelite Sisters from whose school three of my kids were graduated from. They have this snatch of a song that packs a fusion metal and liebeslaud beat and whose lyrics go like this:

"Every single cell of my body is happy. Every single cell of my body is well. I thank you, Lord. I feel so good. Every single cell of my body is well."

Biology-sharp nerds would readily agree with me in this digression... Over their lifetimes, cells are assaulted by a host of biological insults and injuries. The cells go through such ordeals as infection, trauma, extremes of temperature, exposure to toxins in the environment, and damage from metabolic processes-- this last item is often self-inflicted and includes a merry motley medley of smoking a deck a day of Philip Morris menthols, drinking currant-flavored vodka or suds, overindulgence in red meat or the choicest fat-marbled cuts of poultry and such carcass.

When the damage gets to a certain point, cells self-destruct. T…

KASI NANLABAN

Viagra au naturel

IT LOOKED eerie—a blaze of fireflies pulsing like stars in the nippy air, throbbing with mating passions. That show of lights somehow eased the shadows of a Holy Thursday night on a dry river bed a few kilometers trudge up Mount Makiling.

It’s likely that no river has lain in sleep for months on that moss-grown, boulder-strewn bed—except my 20-year old kid Kukudyu and I. We were out to spend the night, do on-site learning sessions by the next day. Usual father-and-son bonding. As the late Benjamin Franklin once begged: "Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn."

Past noon from the foot of the mountain’s northern section, it took us four hours ploughing non-stop through prickly bushes and forest undergrowth to get to that site. We got there in one bruised piece. By then, dusk was falling; the sylvan air hummed with a trill of crickets, cicadas, critters nameless in choral orison. That incessant “sh-r-r-e-eemmm---“ layered with “k-kr-r-eeengg--” …