Skip to main content

Ad hocus-focus

SPREAD a million gallons of water over a hundred hectares, you got rain. Same volume fitted in a thumb-sized hose, shot smack into the solar plexus—now, that’s killer focus.

A hundred or so bulbs blazing throughout the confines of a theatre stage, that’s floodlighting. All that heat and light bundled and tapered thin as a pin cuts through metal, anything that stands in its way— and that’s laser focus.

No hocus-pocus-- there’s wondrous downright real magic in focus that allows a 100-pound weakling, uh, someone surnamed Hu from China, to flick out a half-a-ton punch that rips through the rib cage… sure, the rib cage is the surest way to a man’s heart and lungs.

Plural form of “locus” is “loci”… for focus, now don’t you enunciate that with so much smirking and smacking…

Susi—opo, titik “i” at hindi “o” ang nasa huli ng kataga—pala sa puspos na kasiyahan ang tindi ng tutok ng isip sa ginagawa… talagang bubulwak ang tinatawag na happy hormone or oxytocin sa bukal ng utak. Itsapwera na lang ‘yung wala talagang utak… na pulos hinagpis, hapis, dusa, lumbay, bumbay, lungkot, lunggati, pighati, at dalamhati ang tinatamasa.

Iba na ang mahilig sa kalat… pulos kuyagot at basura ang ikakalat… pati kukote, nagkakalat.

‘Yung nakatutok—kahit pa sa nakabukang bukana lang—tiyak titindig, matikas na papasok, titikim sa luwalhati ng pagniniig… gano’n katindi ang bisa ng
focus… ‘yon ang tinutukoy na kahit 17 segundo lang ng todong tutok-isip, katumbas ng santaong gawa… at kung kaya sa 68 segundo, katumbas ng 1,000 taon— tiyak na matutupad anumang mithi na tinuunan ng isip…

Ulitin natin ang pasubali o
tax exemptions. Itsapwera ang mga mintis, mahina ang isip o wala talagang isip… kung sariling katawan hindi maisalang at mapanday sa disiplina, sariling isipan pa, pwe-he-he-he!

Mungkahi lang naman kasi ‘to kay Mang Lauro… itutok lang ang dalangin ninyo…
pray with all you can muster-summon of your psyche and sinew to my guardian archangel Barakiel who governs over retribution and vengeance, sense of humor, scalpel wit, games of chance—uh, jueteng, sakla and lotto included-- and, aah, lightning… kaya nga kabuntot ng kanyang ngalan, “lintik lang ang walang ganti.”

Masidhi’t mataimtim na dalangin talaga ang iniaalay sa kung anuman ang minimithi…
don’t ask for justice because all you’ll get is just ice.

Pleas and pleadings that aren’t specific just get dumped in the Pacific… so be specific.

Focus… focus… that’s the tough fabric that weaves itself into miracles and wonders.

Comments

Popular posts from this blog

Lagay ng panahon

PAGLALAKBAY ng kalakal at balana, pangisdaan at pagsasaka—sa mga marahas na pihit o mahinahong usad ng panahon nakasalalay ang mga ito.

Hindi mga larong pagsusunugan ng utak o taltalan sa Facebook ang may pinakamalaking bulto ng naghahalungkat sa Internet— lagay ng panahon ang talagang inaalam… ‘hirap kasi sumalunga sa buhos ng unos lalo’t sa bahaging bundok maglilipat-puno o pananim… ‘hirap magpalipad ng saranggola o kahit barko sa halihaw ng bagyo.

Hindi naman pala dapat umasa sa PAGASA—mas asenso pa nga ang “Eat Bulaga” na may domestic satellite para maikalat at ipaalam saanmang lupalop sa Pilipinas at kanugnog na mga bansa ang wasiwas-balakang at yugyog-niyog ng EB Babes… aba’y makikita halos araw-araw na binabayo yata ng bagyo ang mga naturang tagasayaw.

Kaya naman mas tinatangkilik, marubdob na sinusubaybayan ng mga miron saanmang kuyukot at kili-kili ng bansa ang naturang palatuntunan kaysa maayos na paglalakbay, pangisdaan at pagsasaka.

Kaya naman dumadagundong ang katkat ng alipu…

Every single cell of my body's happy

I got this one from Carmelite Sisters from whose school three of my kids were graduated from. They have this snatch of a song that packs a fusion metal and liebeslaud beat and whose lyrics go like this:

"Every single cell of my body is happy. Every single cell of my body is well. I thank you, Lord. I feel so good. Every single cell of my body is well."

Biology-sharp nerds would readily agree with me in this digression... Over their lifetimes, cells are assaulted by a host of biological insults and injuries. The cells go through such ordeals as infection, trauma, extremes of temperature, exposure to toxins in the environment, and damage from metabolic processes-- this last item is often self-inflicted and includes a merry motley medley of smoking a deck a day of Philip Morris menthols, drinking currant-flavored vodka or suds, overindulgence in red meat or the choicest fat-marbled cuts of poultry and such carcass.

When the damage gets to a certain point, cells self-destruct. T…

Ayungin-- comfort food

PAMBIHIRA na ngayon ang makasumpong ng ayungin o lukaok (Therapon plumbeus) sa palengke. Pambihira--kapag nakatagpo ng ayungin para na ring nakatagpo ng matino’t matuwid na tao na nakaluklok sa gobyerno.

Nagmula man sa tubig na tabang, tabsing, o alat, bihira nang makahagilap ng ayungin o silver perch. Palatandaan kasi ang malinamnam na isda na tahasang malinis, halos dalisay ang tubig na pinagmulan nito. Kakayanin ng dalag, tilapia, talandi, biya, gurami, bangus at hito na mabuhay sa maruming tubig—na dagliang lilipol sa kawawang ayungin. Saan bang lupalop ng bansa meron pang lubluban ng tubig na nakaligtas o nakaiwas sa polusyon at pagsalaula?

Pintor-manlililok na Manuel D. Baldemor ang nag-alok sa akin ng ayungin. Hindi talaga ayungin. Anyo na lang ng ayungin ang inialok. Sabi nga’y visual food for thought. Binitad o nakatuhog na tila mga talulot ng bulaklak sa tuhugang tilad na kawayan. Masining na nakabukadkad sa bilao, nakasalampak na anyo sa papel. Hindi na mapapatakam ni magl…