Tuesday, October 27, 2009

Krudorobo at bobo

BANGENGE nang binanggit sa mga katungga—ika-apat ang kanilang kompanya sa mga dambuhalang nagtutustos ng krudo sa bansa—ang copa-iba (Copaifera jacquinii, C. nitida, C. paupera, C. sellowii, Copaiva officinalis), punong katutubo sa South America na (ayon sa nabungkal noon sa aklatan ng Kamara) diesel ang katumbas ng katas… hindi na kailangang idaan sa thermal cracking para maigatong ng diesel engine.

Dahil malawakang tanim-puno ‘kako ang kailangan, lalo na sa mga a la noo ni Noynoy Aquino na kagubatan ng bansa—kahit sa Sierra Madre, Caraballo’t Cordillera—baka mapakinabangan ang copa-iba sa pagpapanumbalik ng mga 80% ng forest cover… at ang bawat puno’y buhay na bio-diesel pump na mapagkukunan ng fuel for SUV and public utility vehicles, hindi pa makakapanalanta ang mga Ondoy, Pepeng, at mga 20 bayo ng bagyo sa bansa.

Lumalabas kasi na mas mainam ang copa-iba kaysa tuba-tuba o Jatropha curcas. Napapanahon nang maging oil sheik ang mga makakatuklas ng renewable diesel source at magtatanim nito sa mga paulit-ulit dinayukdok na kabundukan ng Pilipinas.

Bugok lang kasi ang mga nagpupumilit na isabansa ang industriya ng langis—lalo na ang mga maangas na nasa transport sector na kinakatkatan na naman ng alimura’t kutya si Sec. Angelo Reyes o sinumang maisalpak sa Department of Energy.

Lumalabas na mas matindi ang kabugukan ng magtatangka na rendahan ang presyo ng mga produktong petrolyo… ano na nga ba ang nangyari sa multi-bilyong proyekto sa tambakan ng basura sa Montalban… hahango umano ng methane o natural gas mula basura, pagkakakitaan ang pagbebenta ng compressed natural gas (CNG) na tulad din ng liquefied petroleum gas (LPG)… titipak ng pera sa basura?

Lalatag na naman ang yelo sa mga bansang kanluranin… mahahatak ng malawakang pangangailangan sa heating gas ang presyo ng krudo… kaya magiging sagana sa dilig-dollars ang mga bansang OPECPEC (na halos 40% lang itinutustos na krudo sa mundo), pati non-OPECPEC nations.

Kahit naman ipagduldulan na kumakatawan ang Pilipinas sa less than 1% of the global crude market… kaya talagang iwanan ng tatlong dambuhalang kompanya ng krudo… wala talagang maniniwala, karaniwang pulpol ang nagpupumilit na rendahan ang pandaigdigang presyo sa bentahan ng krudo.

May kakayahan naman ang bulsa ng mga katungga na tumustos sa massive reforestation kaya sa kanila tinurol ang pakikinabangang puno. Copa-iba. Bio-diesel tree. Massive reforestation with a view to massive profits off a stand of living bio-diesel pumps.

Iba ang naghahanap ng bubuntunan ng sisi at kutya. Kakaiba ang naghahanap ng lunas sa krisis, pwe-he-he-he!

No comments: