Friday, November 19, 2010

27

“Grace isn't a prayer before a meal. It's a way of life.”

AN’DALI talagang magtaboy ng biyaya’t magandang kapalaran na papasok sa alinmang tahanan, ‘tol—ipagpag lang sa harapan nito ang alikabok, putik o dumikit na dumi sa sapin sa paa… such a deadly curse.

Naasaad sa Kasulatan ang ganitong paraan ng mga mananampalataya… hindi na lang tumatalab— marami kasing pekeng Muslim at Kristiyano, faith is just a lame excuse, a criminal alibi for their ilk.

Kakaiba ang natutunan… ipagpag kahit ilang ulit ang magkabilang paa sa tagiliran ng sikmura, tuhod, dibdib, sentido ng dadaluhong…mabisa talaga… renal failure or cardiac failure ang kasunod… paraang taekkyon mula Korea.

Iba ang paniniwala sa India para mahikayat na lubusang manatili sa pamamahay ang sangkatutak na biyaya… ang mga bahagi ng pamamahay ay inilalaan sa iba’t ibang bathala at bathaluman… lares et penates, the household gods in a Roman abode.

Kapag umiiral ang ganoong paniniwala at pagtitiwala, tiyak na gagawing masinop, maringal na dambana ang iba’t ibang bahagi ng pamamahay… katuwang at kasama pati na sa pamumuhay ang mga bathala’t bathaluman.

What a life shared with the divine!

Linawin natin, ‘tol. Access to and practice of such quaint belief is rather restricted to the upper crust… ask me not why I have access to and freely ply such knowledge.

‘Hirap namang aminin na talagang samlang at salaula sa pamamahay pati pamumuhay ang mga dukha… pero hindi nasisilaw ang mga bathala sa panlabas na anyo ng bahay… makinis na kalburo’t marmol ang lantad na mukha ng nitso.

Hindi kasi nananatiling nakalublob sa hirap at dalita ang nagsisinop. Tiyak na umaangat ang antas ng kabuhayan.

Kung ang mga nahahawakan, nakikitang bagay ay hindi masinop… paano pa sisinupin ang mga hindi mahahawakan ng palad o masisipat ng paningin?

Sa paniniwalang feng shui, napapalis ang mga sagabal sa magaang na pamumuhay tuwing magliligpit, magsisinop ng 27 bagay sa alinmang bahagi ng pamamahay.

Hindi naman mahirap mag-imis ng mga nagkalat o nakatambak na kagamitan… 27 lang ang ililigpit para gumaan ang tinatawag na ki or life force. Say, clutter impedes-- even wears out-- the easy flow of such a force that permeates life.

Sa feng shui, nahahati sa walong bahagi ang pamamahay—at mas nakalublob ang tutok sa timog silangang bahagi na kumakatawan sa kayamanan at kasaganaan… nakakaligtaan ang pagsisinop sa iba pang mahalagang sangkap sa maginhawang pamumuhay.

Para sa tulad namin na panulat ang bukal ng salapi, madalas na magsinop sa gawing hilagang silangan— na batis ng karunungan at dibdib ng lupa ang pumipintig… nakabunton dito ang malalaking bato, sagisag na pampatindi sa lakas ng magkatuwang na katawan-diwa… aba’y napakalaking tipid sa gastos kapag ligtas sa sakit at karamdaman.

Pamumuhay na puspos ng sagisag at sigasig ang takda ng feng shui… what a way to live!

Oo, hindi na kailangan ng mga paputok at pailaw sa bawat bisperas ng bagong taon… mas mainam na maglagay na lang ng siyam na matulis na bagay sa gawing timog na sagisag ng kasikatan at hinaharap… si Jena Fetalino lang kasi ang nakapansin sa tulis ng inyong imbing lingkod… bilis sa suksok-tulis sa bahaging timog o hinaharap ng mga dilag…

No comments: