Monday, January 29, 2007

Gipit sa gitna

Gipit sa gitna

PINAKATALAMAK daw ang alimuom na masasagap sa gitna ng tanggapan o tahanan. Ganoon ang bungad na ulat ng aming batikang manunukat ng feng shui para taon ng OINK—oh, irog na kinalikot—na aarangkada sa bagong buwan ng Pebrero 18.

Talaga namang gitnang bahagi ang tahasang ginitgit ng VD—hindi venereal disease na dating taguri sa STD— na Araw ng Pusok o pusong tinusok-tuhog na parang fishballs nitong Pebrero 14.

Tatambakan daw ng mga hindi kanais-nais na alimuom ang gitna ng mga tanggapan at tahanan sa Taon ng Bulugan, that translates as Year of the Boar at Year of the Sow, huwag masyadong ipagduldulan sa mga makakarinig na katabi ang bahaging “Boar at” nitong pangungusap, please. Huwag na ring ulit-ulitin ang “Sow.” In any case, this porcine year is going to be sexy.

Sektor ng lupa ang bahaging gitna ng alinmang tanggapan at tahanan. Bull’s eye. Kaya madadamay ang lahat ng miyembro ng pamilya, makakasagap lahat ng masamang alimuom—lalo na ang ina ng tahanan, pati na ang kayamanan at reputasyon. Mababalibag ng masakit na tsismis.

Sasalakay ang mga panganib sa kalusugan—sa sikmura, sa kasarian, pati na sa puso. Sasablay ang salakay ng masamang alimuom kung imbakan, closet o paliguan ang nasa gitna ng pamamahay. Ubra ding tablahin ang masamang alimuom—maglagay ng malaking cabinet. Cabinet na kahoy. O kahit aparador. Hindi po Cabinet ng sinumang nakasampa sa MalacaƱang ang kailangang ilagay sa gitna ng pamamahay o kalagitnaan ng kampanya para humigop ng mga malas at malaswa.

Huwag maglalagay ng mga kulay pulang kagamitan o kandila kaya sa gitnang bahagi ng bahay. Panabla rin sa hindi kanais-nais na alimuom kung magpapalamuti ng anim na lucky coins. Mas mainam kung mayroong makintab na metal ceiling fan (mas angkop na isabit dito ang lucky coins) sa bahaging ito. Maiwawaksi ang negative energies tuwing umaandar ang bentilador—pero hindi lang maiwawaksi ang mas malupit na singil sa nakonsumong kuryente.

Dapat ding umiwas ang mga buntis— lalo na ang mga tila buteteng buntis ang waist line—sa gitnang bahagi ng pamamahay. Para hindi makunan o magkaproblema sa panganganak. Kung sa gitna ng bahay ang silid-tulugan, makabubuting lumipat na lang para makaiwas sa masamang alimuom.

Pinakamainam na panabla sa negative energies na pilit magpupugad sa gitna ng tanggapan o pamamahay: panatiliing payapa at tiwasay ang bahaging ito, para walang masusulsulan ni mauudyukan ang kamalasan. Iwasan ang bangayan at taltalan na gawain sa Kongreso—all that mindless chatter sucks in destructive energies.

Kung iisipin, pinakatahimik ang gitnang bahagi ng uli-uli, ipu-ipo, buhawi at tornado. Tiwasay din ang puyo ng alimpuyo. Payapa at mahinahon ang gitna ng rumaragasang bagyo. Ganito ang mga umiiral at pinakamatingkad na halimbawa na makikita sa kalikasan. Dapat lang na huwaran. Tularan.

Mayroon ding tinatawag na centering exercises ang mga naglalaro ng oriental martial arts. Panimula ang ganitong pagsasanay tungo sa malalim na meditation. Sasalampak ng upo. Tutukuyin at tutunguhin ng isip ang pinakagitna ng katawan o ang center of gravity na sampulgada sa ibaba ng pusod-- doon lulusong ang diwa, maglulunoy ng maraming sandali. Saka aahon na tila bagong silang, kasinggaan ng hangin at ulap ang pakiramdam.

Para kasing naglublob sa pinakagitna ng rumaragasang bagyo, tumitilapon ang bawat mahagip sa paligid ng tumitining na hangin habang tiwasay namang naglilimi sa kalagitnaan.

Oo nga pala: hangin at tubig ang tahasang katuturan ng feng shui.

No comments: