Skip to main content

Reading maketh a full MusaSECOND round ng pakikipagbuno ng apong Musa sa dengue, nakaratay sa ospital, baka abutin ng sanlinggo bago maigupo ang sakit… nasagap sa Guiguinto, Bulacan sa pamilihan ng mga pananim.

Silver dollar tree or Eucalyptus cinerea sana ang nahagilap doon o kahit sa pinuntahan nilang lupalop sa Benguet, do’n ako nakasumpong ng naturang munting puno… P150 santangkay sa bagsakan ng mga bulaklak sa paanan ng tulay ng Dimasalang sa Sampaloc… may hibo ng pilak ang mga hugis-bilog na dahon, pampasuwerte sa daloy ng salapi sa pamamahay kapag nakatanim sa gawing silangan o timog-silangan…

Pero mahirap patubuin, kailangan ng rooting hormone para mag-ugat. Pananim na angkat mula Australia, balwarte ng katoto at katunggaang Carl Wilson, isa sa mga dating kabise ng sangay sa bansa ng Agence France Presse. May kakatwang halimuyak na nagtataboy ng mga kulisap, lalo sa lamok… na sanhi ng karamdaman ng apo…

…na kung kabilang sa mga kabataang peryodista na nabibigyan ko ng panayam, tiyak na masasagot ang panganay na ungkat sa kanila… 10 aklat na binasa sa nakalipas na tatlong buwan. ‘Yun lang kasing may isinalaksak na input sa bumbunan ang may ibubugang output kahit sa makabuluhang satsatan o ratratan.

Nagmistulang aklatan ang silid ng apo… nagtambak ang kanyang mga aklat sa paligid… ‘kakahili, Pepe and Pilar ang tanging aklat na nakamulatan ko sa kanyang edad, napilitan agad na ilantak ang murang bagang ng utak sa Philippine Readers series ni Camilo Osias… pulos komiks na ang kasunod kahit hindi pa tumutuntong sa unang baytang ng paaralan.

Pagkagising sa umaga, gawi na ng apo na ihasa ang kanyang pansin sa pagbuklat ng mga pahina—a book is one noble warrior with so many pages.

Baka may katiting na kiliti sa mga daliri’t palad ang pagbuklat-buklat… baka nakakatuwaan ang mga nakatambad na larawan sa bawat dahon—‘halaman,’ ‘alaman’ ang katumbas sa wikang Malay. Inaarok marahil ang mga nakalatag na titik at tinta.

Baka tulad pa do’n sa “Crouching Tiger, Hidden Dragon.” Ninakaw ni Silver Fox ang Green Destiny Manual na nililinaw ang mga masinop na paraan sa gamit ng espada. Mangmang pala’t hindi marunong magbasa ang nagnakaw. Hanggang tingin lang sa mga nakalarawang anyo sa aklat… na binasa nang lubusan ng kanyang alagad… nagagap na ganap ang pamamaraan, dinaig sa pananandata si Silver Fox— na nangimbulo sa kakayahan ng bata.

Siyempre, a picture paints a thousand words… but so few words of illumination can paint a zillion pictures.

Masakit sa bulsa ang presyo ng kahit mga aklat ng apong Musa, talagang higit P50 ang isa, katumbas ng arawang pantustos sa pagkain at iba pang pangangailangan para mabuhay ang higit 20 milyong Pilipino ngayon… lalabas na luho ang aklat.

Pero natukoy na kailangan ng musmos ang pinakamababang dami na 500 aklat sa pamamahay upang magpursige sa aral, magtapos sa kolehiyo… sabi nga’y reading maketh a full man.

Tiyak: isususog na naman ni Dennis Fetalino na konti na lang ang nagbabasa ngayon… kaya naglipana ang mga bakla.

Comments

Popular posts from this blog

Every single cell of my body's happy

I got this one from Carmelite Sisters from whose school three of my kids were graduated from. They have this snatch of a song that packs a fusion metal and liebeslaud beat and whose lyrics go like this:

"Every single cell of my body is happy. Every single cell of my body is well. I thank you, Lord. I feel so good. Every single cell of my body is well."

Biology-sharp nerds would readily agree with me in this digression... Over their lifetimes, cells are assaulted by a host of biological insults and injuries. The cells go through such ordeals as infection, trauma, extremes of temperature, exposure to toxins in the environment, and damage from metabolic processes-- this last item is often self-inflicted and includes a merry motley medley of smoking a deck a day of Philip Morris menthols, drinking currant-flavored vodka or suds, overindulgence in red meat or the choicest fat-marbled cuts of poultry and such carcass.

When the damage gets to a certain point, cells self-destruct. T…

KASI NANLABAN

Viagra au naturel

IT LOOKED eerie—a blaze of fireflies pulsing like stars in the nippy air, throbbing with mating passions. That show of lights somehow eased the shadows of a Holy Thursday night on a dry river bed a few kilometers trudge up Mount Makiling.

It’s likely that no river has lain in sleep for months on that moss-grown, boulder-strewn bed—except my 20-year old kid Kukudyu and I. We were out to spend the night, do on-site learning sessions by the next day. Usual father-and-son bonding. As the late Benjamin Franklin once begged: "Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn."

Past noon from the foot of the mountain’s northern section, it took us four hours ploughing non-stop through prickly bushes and forest undergrowth to get to that site. We got there in one bruised piece. By then, dusk was falling; the sylvan air hummed with a trill of crickets, cicadas, critters nameless in choral orison. That incessant “sh-r-r-e-eemmm---“ layered with “k-kr-r-eeengg--” …