Skip to main content

Salakay ng puso, salakab sa gunita

PEBRERO 2003. Matindi ang mga kasabay ng dinireheng dula ng anak kong babae. Topak ng isang bayani ang isa, mapapanood sa CCP. Kabaklaan ang isa pa- ilalabas ng PETA.

Nagbungkal ang anak sa mga dahon ng gulanit na aklat ng mga kuwentong bayan. Hiniling na isulat ko siya ng dula. Dulang pambata. Kasi, pawang laan sa mga gurang at de-edad ang mapapanood ngayon. Maglaan naman daw kami sa mga bata.

Paslit pa siya nang iregalo ang aklat na iyon sa kanilang magkakapatid. Apat sila. Iningatan ng anak na babae ang aklat. Iningatan sa kung ilan ding yugto ng lipat-bahay. Kasama iyon ng mga nakalibrong komiks ng pakikipagsapalaran nina Tintin, Spiderman, Wolverine, Batman... mga tauhang isiniwalat nina Hans Christian Andersen, Brothers Grimm at Mother Goose. Ah, masinop ang anak kong babae. Kaisa-isang anak na babae.

Santaon lang yata siya nang ipinagsasama sa ilang sukal na bahagi ng UP Diliman, weekends. Manunugis ng paru-paro't tutubi. Mamumupol ng kadena de amor at kalug-kalog. Maghahagilap ng gagamba't kabute. Yuyugyog sa punong mangga't sampalok ng salagubang. Hindi talaga mapaknit sa pagpapakarga. Palahaw ng iyak kahit sandaling ilapag. Kaya biglaan ang akyat-puno/yugyog-sanga/ talon-baba. Dadamputin muna siya. Tigil ang palahaw. Aaluin habang humihikbi. Pupulot ng mga gumagapang nang salagubang. Laruan niya. Natatandaan niya iyon.

Karga ko siya nang upakan ako ng bangag. Galing kami sa serenata. Hindi nakasalag ni nakailag. Sapol ako sa ilong. Sargo'ng dugo. Pinilit kong hindi bumaligtad. Sumadsad - kasi'y may batang kipkip sa dibdib. Magdidilim noon. Nagdidilim din ang paningin ko. Inilapag ang karga. Akala yata ng bugok, suntok ang isusukli ng kinursunada niya. Iglap na binalian muna sa tuhod. Kasunod sa siko. Lumagutok. Bagsak. Ni hindi yata nasaktan. Inigkas mula baywang ang kortapluma, sabunot ang buhok ng hindot na kupal -- binuyangyang ang leeg, tinolang manok, hindi makapiyok, titigok.

Palahaw ang anak, "Papa, uwi na. Papa, uwi na."

Buhos ng tubig-lamig sa tuktok ang narinig. Umuwi kami. Ni hindi nilingon ang iniwang lasog na kalat -- hilahod na salagubang, kinalas na manyikang hindi makagapang. Hindi mahahagip ni masusundan ng pananaw-musmos ang mga kisap-matang pihit ng pandigmang paraan. Mainam naman. Hindi dapat maglagda ng anino ang kahit iglap na siklab ng dahas. It takes reptilian cold-bloodedness to put to work such efficacy at mayhem.

May 20 tudling na ng ube't molave ang naitanim naming mag-ama sapul sumilip ang araw. Lampas 10 taon na siya noon. Nasa paanan kami ng Sierra Madre. Linggo rin. Alas-diyes na yata ng umaga: paakyat sa tuktok ang araw. Sagad-sigid ang init. Nakakahilo. Nagsusudsod siya ng lupa nang bumalong ang dugo sa kanyang ilong. Balinguyngoy. Tinamaan ng sunstroke. Inakay ang anak sa lilim. Hinagod ng malamig na tubig sa batok, sa ulunan. Tumigil ang dugo. 'Kako'y namana niya sa akin ang ganoong sumpong ng katawan. Mana sa ama ang baltik ng ulo.

Higit 12 taon na siya nang maisipang ikuha ng puting sanggumay-Benguet sa duklay ng punong pino - sa Baguio kami noon. May kataasan ang puno pero maganda't mahalimuyak na gantimpala ang bulaklak-ilap. Inalam lang kung saan naapuhap ang ganoong bulaklak. Itinuro ang pinagkunang sanga, nakayakap doon ang iba pang sanggumay, naghihitik sa talulot-ilap. Napangiti ang anak. Naisip tiyak: umiral na naman ang gawing bayawak ng kanyang ama - yakap-puno, tulay-duklay. Quite risky that, but a father doesn't pay any price for getting and gifting his daughter with such a spur-of-the-moment memento anywhere. Salagubang noon, sanggumay naman sa pagkakataong iyon.

Dalawang punggok na punong pino ang kasama ng natapos na iskrip ng dulang pambata na hiniling ng anak. Sa kagubatang pino ng Longlong-Puguis sa La Trinidad binuno ang huling yugto't ilang tagpo sa dula. Nakasumpong ng mga punggok na pino sa bubong ng kamarin ng mga kagamitang pansakahan. Matarik ang bubong. Pero umiral muli ang gawing bayawak.

Ibinilin kong alagaang mabuti ang dalawang punggok na pino, inanyo sa tig-isang mababaw na paso, ginayakan ng lumot at mumunting lunti sa paligid - bonsai talaga.

Payak ang dahilan sa pagtitipon ng mga ganoong punggok na puno. Huklubang puno ang anyo, munti sa sukat. Pambalik-tanaw sa nakalipas na pilit babalikan. Pampasariwa sa daloy ng masasayang gunita - sa bagwis ng ganoong gunita nakakapaimbulog, nakakagalugad sa lawak ng himpapawid si Peter Pan.

Punggok ang pino pero makapal na ang banakal. May gayak na lumot ang paanan, tulad ng mga dambuhalang pino sa ilang. Masusukat sa dangkal ang iilang mumunting duklay. Na hitik sa gunita ng mga puting sanggumay.

Ah, ganito lang ang masasalat at malalasap mula sa dulang sukli sa lambing ng anak. Ang totoo'y ibinubunyag lang ng manunulat ang kanyang sarili sa sinulat. Nakapaloob sa dula ang katiting na igkas-dahas mula shinkage-ryu kendo - na sa puso lang iglap na naglalagda ng anino ang dahas. Sinahugan ng taimtim na gawain bilang dalangin - such work ethos is love made palpable and enduring.

Mapapanood ang dulang musikal na "Larawang Kapilas Puso" - sa direksyon ni Angeli de los Reyes -- sa Rizal Conference Hall ng St. Raymond Building, University of Sto. Tomas nitong Pebrero 20, 21 at 22, 2003.

Comments

Popular posts from this blog

Every single cell of my body's happy

I got this one from Carmelite Sisters from whose school three of my kids were graduated from. They have this snatch of a song that packs a fusion metal and liebeslaud beat and whose lyrics go like this:

"Every single cell of my body is happy. Every single cell of my body is well. I thank you, Lord. I feel so good. Every single cell of my body is well."

Biology-sharp nerds would readily agree with me in this digression... Over their lifetimes, cells are assaulted by a host of biological insults and injuries. The cells go through such ordeals as infection, trauma, extremes of temperature, exposure to toxins in the environment, and damage from metabolic processes-- this last item is often self-inflicted and includes a merry motley medley of smoking a deck a day of Philip Morris menthols, drinking currant-flavored vodka or suds, overindulgence in red meat or the choicest fat-marbled cuts of poultry and such carcass.

When the damage gets to a certain point, cells self-destruct. T…

Billboard blight (PJI editorial for 3 April 2005)

HEAR it as a prolonged shrill shrieking that chafes and seeks to scrape off chunks of sanity of any man in the street.

Or it can be seen as an overstrained stretch of sameness so hideous it virtually slams splinters into the eyesight of those on commute via Aurora Boulevard from Cubao in Quezon City to Sta. Mesa, Manila.

See, those ubiquitous billboards look as harmless as a stream of insults heaped by a nagging wife upon her henpecked husband. The poor bloke takes it all in as test of monumental forbearance. Groan and bear it.

It is likely the same tattoo of advertised sales pitch is a tad too close to Pavlovian conditioning. The billboards are intended to make consumer commuters drool like famished dogs at a wide array of products and services for sale.

Could Dr. Ivan Pavlov and his experiment with dogs on conditioned reflexes be the operative mind-set behind those billboards that hold thrall over Metro-Manila’s major thoroughfares? Are we really going to the dogs?

So they prob…

Viagra au naturel

IT LOOKED eerie—a blaze of fireflies pulsing like stars in the nippy air, throbbing with mating passions. That show of lights somehow eased the shadows of a Holy Thursday night on a dry river bed a few kilometers trudge up Mount Makiling.

It’s likely that no river has lain in sleep for months on that moss-grown, boulder-strewn bed—except my 20-year old kid Kukudyu and I. We were out to spend the night, do on-site learning sessions by the next day. Usual father-and-son bonding. As the late Benjamin Franklin once begged: "Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn."

Past noon from the foot of the mountain’s northern section, it took us four hours ploughing non-stop through prickly bushes and forest undergrowth to get to that site. We got there in one bruised piece. By then, dusk was falling; the sylvan air hummed with a trill of crickets, cicadas, critters nameless in choral orison. That incessant “sh-r-r-e-eemmm---“ layered with “k-kr-r-eeengg--” …