Saturday, April 24, 2010

Pukaw sa tuwa

BRING forth delight o pukawin ang tuwa ang tahasang katuturan ng mudra. It’s touching off happiness, well-being and a wholesome feeling right at your finger tips… the outmost physical extensions of the bodymind.Mababawasan ang pagtunganga, bunganga, at todong katangahan sa gyan mudra—the mudra of knowledge. Pasubali: exempted sa bisa nito ang mga ipinanganak sa row 4 at talagang nawiwili sa pagpapakabobo… aba’y masayang umawit, “brain, brain go away… come again election day.”Dulo ng hinlalaki at hintuturo ang pinagdidikit, bubuo ng bilog na puwang, nakaunat ang hinlalato, palasinsingan o dumalaga at hinliliit. Pampatalas ‘to ng isipan kaya akmang-akma sa mga gunggong na walang magawa sa buhay kundi tumanga na sanhi upang maging talamak ang katangahan… yeah, we define what we become in what we do... do nothing, you’re nothing.Inaantig ng gyan mudra ang ductless pituitary and endocrine glands upang unti-unting mag-agas ng kanilang katas… para maapula, maampat, malunasan ang mga tinatawag na mental disorders, learning disabilities, depression o mga kapansanan sa isipan. Mas mainam kung haharap sa silangan, tig-45 minuto sa bawat tatlo o higit pang mudra meditations araw-araw.An’tindi yata kung sasabakan ng push-ups habang nasa gyan mudra ang kamay… nasasanay sa mas malupit na gagap—clasping at, grasping of both objects and subjects. Indeed, the hand is mind’s cutting edge… at mabilis pa sa lintik ang kamay na ginigiyahan ng isipan. Hindi lang tatag ng pulso’t bisig ang nabibihasa sa ganitong push-ups na bahagi ng pagsasanay sa eagle’s claw technique… higit na nagiging matatag, masigla pati isip at lirip.Oo nga pala, karaniwang sa kanang kamay isinasagawa ang mudra… para malaya ang kaliwang kamay upang maghalungkat sa anumang lungga at lungaw, pumindot-pindot-- well, print journalists are legitimate members of the press—sa tinatawag na Grafenberg spot, which is located about two inches deep at the anterior part of the mons pubis.Pampalakas ng puso, pampawasto ng tibok nito, pampaalis ng hypertension (sapat na ang 15 minuto sa araw-araw) at pang-iwas din sa myocardial infarction or heart attack ang mudra ng puso—apana vayu mudra which also helps regulate the excretory system and reduce gastric problems… nakatuon ang hintuturo sa bundok ni Venus o ang matambok na puluhan ng hinlalaki, magkadikit ang mga dulo ng hinlalaki, hinlalato at palasinsingan.Mudra ng bathala ng kayamanan ang nabubuo habang pigil ng kamay ang pluma sa pagsusulat… mas matindi nga ang bisa kung taimtim ang tuon ng isipan sa isinusulat, sapat ang 68 segundong todo tuon upang matupad ang kahilingan na isinaad sa sinusulat… sa giit nga ni Philip K. Dick, with such words of all-out intense focus, the fabric of reality is changed. What is sought is found; what is asked, given.Kaya hinihiling po sa mga masugid na mambabasa nito, magsulat-kamay sa hatinggabi… buong taimtim na isulat sa papel, “Ipatikim sa Alberto Agra, kalipi’t kasabwat ang sinapit ng 57 katao sa Ampatuan, Maguindanao. Allahu Mumitu akbar!”Pwe-he-he-he!

No comments: