Sunday, May 30, 2010

CABO LIBRO


RIVS, Tolits… ‘tuloy na natin ang proyekto. ‘Labas na natin ang libro… para sa kabataan at kababayang Pilipino sa sarili mang pampang o sa ibayong dagat.

Nasulsulan na kasi ang apoy sa ulunan ng panganay naming apo, si Musa… Fahrenheit 451! Ibang paglalaro ang sa apo… Iba rin ang paglalaro sa apoy. Pero dapat na tustusan ang gatong sa ganoong liyab.

Nalaman namin kusa na siyang nagbubulatlat ng libro sa umaga. Tiyak: Makakagawian na ‘to… At alam naman ninyo ang isa sa tatlong pinakamatingkad na hilig ng mga bilyonaryo saanmang lupalop ng mundo—na natukoy sa pananaliksik ng Forbes Magazine… magbasa… subsob basa ng libro na kung minsan, higit sa apat na oras sa araw-araw.

There ought to be something enriching in that so sullen solemn of a habit. Or there must be something as sexy as burying one’s rapt attention between the pages as one does between the splayed thighs of a lover.

"You get a lot of 'bang for your book.' It's quite a good return-on-investment in a time of scarce resources," said Mariah Evans, University of Nevada, Reno associate professor of sociology and resource economics.

Fahrenheit 451 talaga: Ginagatungan pala ng mga libro ang kabataan sa pagtuklas ng mataas na antas ng kaalaman… a 20-year study plied out in 27 countries involving 70,000 cases pointed up how books in the home can drive children to up their level of education, uh, a 500-book library revs them on up to an average 3.2 more years of education. But in some countries like China, “having 500 or more books in the home propels children 6.6 years further in their education.”

Those extra years of burning the midnight oil need some more fuel… some more light and heat shed off, but racking up value added time into learning can make a difference: “Americans who have some college or an associate's degree, but not a bachelor's degree, earn an average of $7,213 more annually than those with just a high school education. Those who attain a bachelor's degree earn $21,185 more each year, on average, than those with just high school diplomas.”

We just can’t shrug off this hardcore nugget of found fact off that study:” The researchers were struck by the strong effect having books in the home had on children's educational attainment even above and beyond such factors as education level of the parents, the country's GDP, the father's occupation or the political system of the country.”

Guys, sing with me… “Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten,sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei, Die Gedanken sind frei!”


Bawat libro may taglay na gulugod at alay na lugod… Hindi lang 3,000 ang libro sa pansariling aklatan… gusto ko rin namang maihanay sa mga gulugod at lugod na pinaglubluban ng puso’t ulirat ang aking pangalan. (May mga nauna na ‘kong nasulat na libro, pero hindi taglay ang aking pangalan…)

‘Tuloy ang proyekto. ‘Labas natin ang ating libro.

No comments: