Skip to main content

Praktis sa lagda

NAGSALABAT na kidlat ang mga ugat sa magkabilang kamay pero sinamang-palad (hindi maryang palad, hane?) na sa kanan nasalpakan ng paru-parong de karayom na may tubong nakakabit sa sampaketeng dextrose—pinaghalong dalisay na tubig, asukal at asin lang ‘to, puwedeng sabaw ng buko’t lalong ubra yata ang lambanog—kaya naging parusa halos ang nakagawiang bisyo, sudoku… crossword puzzle.

Iipitin sa hintuturo’t hindudutdot o hinlalatong daliri (index and middle fingers, latter often does the walking and probing into certain fleshy orifices) ang panulat para mairaos ang pagpuno ng mga titik at bilang sa mga puwang… 15-minutong libangan upang kalampagin sa umaga ang kaliwang prefrontal cortex ng utak… para mawalan ng anumang puwang sa utak ang kahit banta ng Alzheimer’s disease

Ang anghel de la guardia civil na kabiyak ang ingunguso upang lumagda ng anumang kasulatang kailangang lagdaan o susulatan ng mga kuntil-butil. Bokya talaga ang aking medical history maliban sa nakagawiang pagbibigay ng dugo (type A+ na hindi nangangahulugang positive for alcohol, hane?) sa Red Cross tuwing ikatlong buwan, pampabata ng bone marrow, tig-250 ml. upang maisalin sa maraming nangangailangan… dugtong-buhay daw… masaya lang na magkalat ng semilya, este, dugo nga pala.

Saka mas nakagawian, nakagiliwan nang lagdaan ang sariling by-line na ang nakasaad, PAY TO THE ORDER OF

Katumbas nga pala ng mudra o masagisag na pagsisinop ng mga daliri ang paghawak ng pluma sa anumang pagsusulat-kamay… nabubuo sa taimtim na sulat-kamay ang mudra ni Kubera, bathala ng kayamanan… anumang hilingin habang nagmu-mudra ni Kubera, natutupad... lalo na kung ukol sa pagkakamit ng mga ari-ariang materyal at salapi… at iba pang pinagnanasaan. This mudra—a coup de grĂ¢ce blow in hung-gar kung fu-- decongests the frontal sinuses…

Nagsasanib kasi ang lakas ng hintuturo (symbolic of Jupiter for opulence, generosity, growth, luck, desires and honor), hindot, oops, hindudutdot nga pala (Saturn, spiritual communication, self-discipline, fixation on the essential) at hinlalaki-- hindi hinhin ng babae kundi hinhin ng lalaki na kinakatawan ng bathala ng digmaan, Mars for endurance, courage, fast action, politics, leadership, higher education and lust…

Sa panahon ng cut-and-paste technology, pambihira na ang magtitiyaga pa na sinupin ang mudra ni Kubera… o tahasang sulat-kamay ang makakagiliwan upang magsalansan ng mga kataga upang maantig ang pre-frontal cortices ng utak, upang maantig na magsanib pati ang kapangyarihan ng mga bathala…

The hand is faster than the thigh… and the eye.

Giit nga ng isang paham, “the hand is more important that the eye… the hand is the cutting edge of the mind.”


Comments

Popular posts from this blog

Lagay ng panahon

PAGLALAKBAY ng kalakal at balana, pangisdaan at pagsasaka—sa mga marahas na pihit o mahinahong usad ng panahon nakasalalay ang mga ito.

Hindi mga larong pagsusunugan ng utak o taltalan sa Facebook ang may pinakamalaking bulto ng naghahalungkat sa Internet— lagay ng panahon ang talagang inaalam… ‘hirap kasi sumalunga sa buhos ng unos lalo’t sa bahaging bundok maglilipat-puno o pananim… ‘hirap magpalipad ng saranggola o kahit barko sa halihaw ng bagyo.

Hindi naman pala dapat umasa sa PAGASA—mas asenso pa nga ang “Eat Bulaga” na may domestic satellite para maikalat at ipaalam saanmang lupalop sa Pilipinas at kanugnog na mga bansa ang wasiwas-balakang at yugyog-niyog ng EB Babes… aba’y makikita halos araw-araw na binabayo yata ng bagyo ang mga naturang tagasayaw.

Kaya naman mas tinatangkilik, marubdob na sinusubaybayan ng mga miron saanmang kuyukot at kili-kili ng bansa ang naturang palatuntunan kaysa maayos na paglalakbay, pangisdaan at pagsasaka.

Kaya naman dumadagundong ang katkat ng alipu…

Every single cell of my body's happy

I got this one from Carmelite Sisters from whose school three of my kids were graduated from. They have this snatch of a song that packs a fusion metal and liebeslaud beat and whose lyrics go like this:

"Every single cell of my body is happy. Every single cell of my body is well. I thank you, Lord. I feel so good. Every single cell of my body is well."

Biology-sharp nerds would readily agree with me in this digression... Over their lifetimes, cells are assaulted by a host of biological insults and injuries. The cells go through such ordeals as infection, trauma, extremes of temperature, exposure to toxins in the environment, and damage from metabolic processes-- this last item is often self-inflicted and includes a merry motley medley of smoking a deck a day of Philip Morris menthols, drinking currant-flavored vodka or suds, overindulgence in red meat or the choicest fat-marbled cuts of poultry and such carcass.

When the damage gets to a certain point, cells self-destruct. T…

Ayungin-- comfort food

PAMBIHIRA na ngayon ang makasumpong ng ayungin o lukaok (Therapon plumbeus) sa palengke. Pambihira--kapag nakatagpo ng ayungin para na ring nakatagpo ng matino’t matuwid na tao na nakaluklok sa gobyerno.

Nagmula man sa tubig na tabang, tabsing, o alat, bihira nang makahagilap ng ayungin o silver perch. Palatandaan kasi ang malinamnam na isda na tahasang malinis, halos dalisay ang tubig na pinagmulan nito. Kakayanin ng dalag, tilapia, talandi, biya, gurami, bangus at hito na mabuhay sa maruming tubig—na dagliang lilipol sa kawawang ayungin. Saan bang lupalop ng bansa meron pang lubluban ng tubig na nakaligtas o nakaiwas sa polusyon at pagsalaula?

Pintor-manlililok na Manuel D. Baldemor ang nag-alok sa akin ng ayungin. Hindi talaga ayungin. Anyo na lang ng ayungin ang inialok. Sabi nga’y visual food for thought. Binitad o nakatuhog na tila mga talulot ng bulaklak sa tuhugang tilad na kawayan. Masining na nakabukadkad sa bilao, nakasalampak na anyo sa papel. Hindi na mapapatakam ni magl…