Wednesday, September 24, 2008

Credit good but we need crash

ALAHOY! Alahoy! Narito na naman
Ang Sisong Kantanod ay ating binuhay
Taludtod ay uyam at kagat ng guyam
Igkas na bibigkas ng katagang punyal.

Maiksi ang kumot—dapat mamaluktot.
Sawikain nating hindi sinusundot…
Nakup, nagkamali… hindi nasusunod
Kaya kalagayan: nagkahindut-hindot!

Baka raw umabot sa one trillion dollars
Itong gagastusin upang makaiwas
Sa tuluyang meltdown of the banking system
Nitong sumambulat iyang Lehman Brothers…

So plunk down good monies to chase those that went bad
Upang manumbalik ang tikas at tatag
Pati kabuhayan muling mamayagpag
Kaya pakanang Bush dapat daw ilatag.

Pero teka muna… nakakapagduda
Itong ilalargang planong salbabida.
Dagdag na pabigat—uutang pa pala
Dambuhalang utang lalong aalagwa!

Indeed, a little leak can sink a giant ship
Kapag lumubog na’y kayhirap masagip
Sa banging malalim naman ibubulid
Those U.S. taxpayers, sila ang sasabit.

Tonto at Loan Ranger itong Amerika
Ay, utang na nila, doon nabihasa
Kaya nang bumagsak lalong nataranta
Lubog na sa utang ay mangungutang pa.

No bit of dust admits its part in a landslide
No whit of snow owns up its role in avalanche…
Damay pati tayo sa gawaing bankrupt
May herpes ang U.S., nagkamot ang ‘Pinas

Credit card in the dumps but we all need some cash
Lukbutan at tumbong tahasang natastas
Dahil pinairal mga gawing waldas
Asal-balasubas ang pinalaganap…

Ako po’y mapalad nakasalamuha
Si Sisong Kantanod, isang manunula
Diskarte’y ganito patula’t patuya
Nang makapaglahad ng isyu sa madla…

Paumanhin na po’t kami ay nangahas
Talas ng taludtod muling inilabas
Taga sa kataga ay iwawasiwas
Talim ng balisong itong itatarak…


Kay Sisong Kantanod ako’y magpupugay
Ang pitak na ito’y aming iaalay
Sa kanyang gunita na lalaging buhay…
These days rhyme does not pay, ah, kawawang bayan…

No comments: