Skip to main content

Blast me sin for I have fathered

KABILANG po ang umaararo sa pitak na ito sa mga mahilig manghimas. Hindi manghimasok-- manghimas para mahimasmasan ang nilalapatan ng haplos.

Aaminin: I'm too tactile a person who derives a lot from touching, learns a lot more from outright grasping, embracing and reaching out. Yeah, a man's hugs ought to be more expansive and deeper than his grasp.

Kabilang sa mga naging biktima ng aking hilig sa piga-hipo ang lumisan nang si Maningning-- guro, makata, painter-calligrapher, at ulirang supling ng mga katotong Mario at Alma Miclat.

Nakagawian na kasi: hapyaw na halik-amoy sa pisngi't kasunod ang konting pulupot-lingkis sa baywang na masusundan ng sunud-sunod na masuyong haplos sa likod. Hindi kailanman narinig na dumighay si Maningning -- despite such coaxing moves that nudges a babe to burp.

Bahala nang bumasa ng malisya't laswa o anumang hibo ng libog sa ganoong pakikipagdaupan ng katawan ang may alam o wala sa wikatawan-- wika ng katawan o body English.

Blast me sin for I have fathered: apat ang naging anak ko. Bawat isa'y tila tumpok-arina na araw-araw minamasa ang buong katawan sa yugto ng kanilang kamusmusan.

Nalalamutak ang mga apo sa talampakan ng kanilang over 100 years old na Lola Berta Burgos Gomez (muntik nang pakyawin ang apelyido ng mga rebeldeng pari). Banayad na pinipiga ang katawan ng apo habang umuusal ng Iluko doggerel, "pokpokkel, pokpokkel, pokpokkel..."

Iba ang ibubusina kapag ako ang may hawak sa anak: "Piga, piga, piga/Para labas-labas/Maraming mantika/Piga, piga, piga."

Kung anu-anong tagni ng tula-tulaan ang mabibigkas habang humihimas sa musmos: "Pong, pong kasili./Nanganak sa haligi./Ano'ng anak? Babae./Ano'ng pangalan? Angeli!"

All that lavish, loving fondling and caressing is meant to bolster the growing child's self-esteem, ensure psychic bonding and pump up fit the immune system.

Para tipid-gastos sa konsulta sa pediatrician. Para lumaking malusog ang katawan, diwa, at isipan ng paslit.

Tiyak na nagagap ni Maningning ang katuturan ng nakagawian kong kakatwang yakap-lingkis-haplos sa kanya. Hindi siya kailanman tumutol sa ganoong gawi sa aking pagbati. Reflexive action ang ganoon -- gawi ng tatay na magpapadighay, maghehele sa sanggol na supling.

Ah, nakatalakayan ko noon si Maningning. Ukol sa katuturan ng h'su-- o ang katangiang buo na sa dulo ng pinsel ang ilalatag na imahen sa papel, kaya iglap na padadaluyin ang imahen sa paraang reflexive action. Ganoon ang katuturan niyon sa mga gumuguhit.

Angkop din ang h'su sa katangiang ganap na sa kamay kahit hindi pa inilalapat ang kahihinatnang pinsala't pagkasawi ng katunggali. Hindi mapipigil o masasalag iyon: pinag-isa kasi ang tinatawag na intent at fulfillment o consummation. Ang taguri sa ganoong paraan: dim mak o haplos pagpaslang.

Sa iilang tulad ni Maningning, inaarok muna ang kalakip na intent-fulfillment/consummation sa ikinikilos ng kapwa. It's an intense reading process to divine the intent/fulfillment of an action. There's a rough equivalent of such awareness in English: palpate. Malayong katumbas naman sa Pilipino: lalim-arok sa kalooban. Sapol ang paraan sa taguring Tsino: bah mak.

I miss that kid, Maningning Miclat.

Comments

Popular posts from this blog

Every single cell of my body's happy

I got this one from Carmelite Sisters from whose school three of my kids were graduated from. They have this snatch of a song that packs a fusion metal and liebeslaud beat and whose lyrics go like this:

"Every single cell of my body is happy. Every single cell of my body is well. I thank you, Lord. I feel so good. Every single cell of my body is well."

Biology-sharp nerds would readily agree with me in this digression... Over their lifetimes, cells are assaulted by a host of biological insults and injuries. The cells go through such ordeals as infection, trauma, extremes of temperature, exposure to toxins in the environment, and damage from metabolic processes-- this last item is often self-inflicted and includes a merry motley medley of smoking a deck a day of Philip Morris menthols, drinking currant-flavored vodka or suds, overindulgence in red meat or the choicest fat-marbled cuts of poultry and such carcass.

When the damage gets to a certain point, cells self-destruct. T…

KASI NANLABAN

Viagra au naturel

IT LOOKED eerie—a blaze of fireflies pulsing like stars in the nippy air, throbbing with mating passions. That show of lights somehow eased the shadows of a Holy Thursday night on a dry river bed a few kilometers trudge up Mount Makiling.

It’s likely that no river has lain in sleep for months on that moss-grown, boulder-strewn bed—except my 20-year old kid Kukudyu and I. We were out to spend the night, do on-site learning sessions by the next day. Usual father-and-son bonding. As the late Benjamin Franklin once begged: "Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn."

Past noon from the foot of the mountain’s northern section, it took us four hours ploughing non-stop through prickly bushes and forest undergrowth to get to that site. We got there in one bruised piece. By then, dusk was falling; the sylvan air hummed with a trill of crickets, cicadas, critters nameless in choral orison. That incessant “sh-r-r-e-eemmm---“ layered with “k-kr-r-eeengg--” …