Skip to main content

Ligaya-gaya puto-maya

PINIPILI lang ang ginagaya para maligaya—hindi totoo ‘yung alamat ng ika-100 unggoy na natutong lumikha ng kasangkapan, nagbungkal ng kamote’t nakarami kaya ginaya ng iba pang unggoy… na tinawag ngang monkey see, monkey do.

Gunggong, mangmang at Penoy bugok lang ang hangad na maging halimbawa sila sa kanilang gawa— mas marami nga, ngawa. ‘Hirap sundan ang yapak ni, halimbawa lang, Gautama Buddha… na bawat hakbang, may susulpot na iba’t ibang bulaklak o halamang may pakinabang… pero ganoon ang ‘sarap tularan.

Sa higit 10 taon, parang Kristo na itinulos sa iisang krus ang pagtatanim sa sinadyang lupalop… malawak ang latag ng lupa, pero makitid ang hagip ng lirip at isip—aba’y parang ‘yung kalapit-bahay na sinasaltik ni Dennis Fetalino ng samut-saring lait… ‘yon at ‘yon lang ang ipuputak sa maghapon at magdamag-- kaya walang kuwalta sa bulsa, pulos singaw ng tumbong sa cabeza

Naungkat sa ‘kin kung magbubuhos ako ng kapital sa binabalak kong pagtatanim ng iba pang gulay—na maisasalya sa lokal na pamilihan… ‘kako’y umaabot sa 80% ng puhunan sa mga gano’ng proyekto’y binubuhusan lang ng pawis… sariling katawan ang ipupuhunan… character is doing what’s been done, past feats done as repeats, ah, that’s merely rephrasing a sage.

I won’t be in it for calibrated yields, optimized profits— Frank Lloyd Wright agrees to what I have in mind, "The thing always happens that you really believe in; and the belief in a thing makes it happen."

Let’s ply out a new word: agrinulture.
Laging si Dennis lang ang kinakabahang may mga dilag na kakatig sa silangan at kanluran ang magkabilang hita kapag nagtagal ako saanmang lunan… pero iba talaga ipupursigeng ma-ATM na balak.

Kopya lang ‘to: “Excellent learning condition = Novel Activity—>triggers dopamine—>creates a higher motivational state—>which fuels engagement and primes neurons—>neurogenesis can take place + increase in synaptic plasticity (increase in new neural connections, or learning).”

Learn more, earn more.


Payag ngang gawin ang ginawa na ni Masutatsu Oyama… utaw lang ang pagkain, luhong maituturing ang inihaw na hilaw na saba na ididildil sa bagoong… he developed a technique called “God Hand.” Mine’s something called “Demon Hand.”

Paulit-ulit lang ang ilandang ng mga datos at kaalaman… na nito ngang 2008, katumbas daw ng pagbabasa ng 176 peryodiko sa araw-araw ng bawat tao sa mundo… higit 90% ang inuulit sa mga inilahad, katiting lang ang mga bagong naidagdag sa bulto ng kaalaman…

Mauungkat na naman ang pagsasangla ng kaluluwa para makatuklas ng kaalaman… Faustus the Magus… Solomon born of Bathsheba and King David.

“What shall it profit a man to gain the whole world and lose his own soul?”


Ganoon pa rin ang umiiral ngayon sa ating panahon.

Comments

Popular posts from this blog

Every single cell of my body's happy

I got this one from Carmelite Sisters from whose school three of my kids were graduated from. They have this snatch of a song that packs a fusion metal and liebeslaud beat and whose lyrics go like this:

"Every single cell of my body is happy. Every single cell of my body is well. I thank you, Lord. I feel so good. Every single cell of my body is well."

Biology-sharp nerds would readily agree with me in this digression... Over their lifetimes, cells are assaulted by a host of biological insults and injuries. The cells go through such ordeals as infection, trauma, extremes of temperature, exposure to toxins in the environment, and damage from metabolic processes-- this last item is often self-inflicted and includes a merry motley medley of smoking a deck a day of Philip Morris menthols, drinking currant-flavored vodka or suds, overindulgence in red meat or the choicest fat-marbled cuts of poultry and such carcass.

When the damage gets to a certain point, cells self-destruct. T…

Singkamas

MAYAMAN pala sa tinatawag na phytochemicals o sangkap na panlaban sa samut-saring sakit ang singkamas—na sa alias nito sa Latin ay talagang kahindik-hindik na ang dating, Pachyrhizus erosus. Tunog erotikong suso sa dulo.

Jicama ang pangalan nito sa pinagmulang lupalop. Mula pa Mexico, nakarating sa ating pampangin nitong kasagsagan ng kalakalang Manila-Acapulco. Jicama. Sumablay ang bigkas dahil kasintunog ng “higa kama.” Nabalbal. Naging singkamas sa ating wika.

Pampigil sa salakay ng kanser, pampababa ng antas ng masamang cholesterol sa dugo, likas din na antibiotic o pamuksa ng mikrobyo sa katawan. Pampalakas sa likas na panlaban ng katawan kontra sakit. Anti-oxidant o pampahupa sa pagiging amoy-lupa. Karaniwan ding gamit na sangkap sa siomai at lumpia.

Hubad na lumpia! Opo, hindi hubo’t hubad ang tawag sa naturang lutuin. Hubad lang. Masarap kung may kalahok pang budbod na mani.

Kaya nakagawian nang talupan ng mga hayok. Ilalantad ang kinis-labanos na laman na pinipithaya (kahu…

KASI NANLABAN